Om CRI-Sweden

Företagsamhet inom nötkreatursavel startades av Börje Andersson 1983 med anledning av hans stora intresse för kor och därmed också avel. Börje sålde dansk tjursperma i mycket små volymer vid den här tiden, men 1986 togs den första importen av större volym hem för karantäns-förfarande fortfarande från Danmark.

Den första importen av 100% Holstein sperma gjordes 1987 från USA "och då var den verkliga starten gjord". Distributionen för CRI startade år 2000 och fördjupades under 2003 under namnet CRI-SWEDEN.

CRI, -Cooperatives Resources International. Huvudkontor i Shanwano, Wis. USA, är ett medlemsägt företag format 1993. CRI är ett av de största inom branschen, har ca 1500 anställda. Deras måtto är att förse sina medlemmar och kunder världen runt med produkter och olika typer av service medan de vidmakthåller ett starkt cooperativ.

CRI-SWEDEN drivs av Börje och Liselotte Andersson. Båda arbetar med försäljning. Börje arbetar också med avels-rådgivning.

Liselotte sköter kontoret. Vi utbildar i egenseminering, och hos oss kan Du köpa semineringstillbehör. Anders Nordin hjälper oss i Ångermanland med omnejd.